Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/krionika/lib/visualcomposer/vc_templates/vc_column.php on line 16

INFORMACJE OGÓLNE

Witamy wszystkich zainteresowanych nowoczesną krioniką.

Gwałtowny rozwój medycyny spowodował, że myślenie o bardzo długim życiu staje się realne. Za kilkadziesiąt lat będzie możliwe zatrzymanie procesów starzenia, wykonanie kompletnej regeneracji tkanek, nie mówiąc już o powszechnych przeszczepach nowo wytworzonych narządów czy wyleczeniu z każdej postaci raka. Niestety takie postępy medycyny będą dostępne dopiero dla przyszłych pokoleń. Krionika daje już dzisiaj realną nadzieję na „przeczekanie” do czasu  gdy przyszła medycyna poradzi sobie z wieloma problemami, której dzisiaj prowadzą do naszej śmierci. Rozwój nowoczesnych technologii spowodował, że oparta o badania naukowe nowoczesna krionika znajduje coraz większe uznanie w wielu krajach (m.in. w USA, Rosji i UE)  i trwają tam intensywne prace nad coraz szerszym jej praktycznym zastosowaniem.

 

Zainteresowanych rozwojem kroniki w Polsce prosimy o kontakt.

Dr Robert Pomański

 


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/krionika/lib/visualcomposer/vc_templates/vc_column.php on line 16

OPIS PROCEDUR

Krionika – to naukowa metoda zapobiegania rozkładowi tkanek organizmu, u którego ustały podstawowe funkcje życiowe, w taki sposób, aby doprowadzić ten organizm do stanu biostazy czyli zatrzymania wszelkich zmian biochemicznych. Technika ta polega na doprowadzeniu do znacznego obniżenia temperatury części lub całego organizmu w taki sposób, aby w przyszłości było możliwe odwrócenie tego procesu oraz doprowadzenie do rewitalizacji.

Podstawowym problemem tej metody jest zjawisko formowania się kryształków lodu w trakcie obniżania temperatury i wtórnego uszkodzenia komórek. W celu zapobiegania tworzenia się lodu stosuje się w trakcie schładzania wewnątrznaczyniowo krioprotektanty (np. glicerol, sulfotlenek di metylowy lub pochodne), które uniemożliwiając  „lodowe” zamrożenie powodują witryfikację (zeszkliwienie, utwardzenie) tkanek bez ich zniszczenia. Nie zapobiega to całkowicie uszkodzeniom, ale w bardzo dużym stopniu umożliwia zachowanie niezmienionych tkanek i narządów. Badania doświadczalne witryfikowanych tkanek nerwowych potwierdziły w mikroskopie elektronowym ich prawidłową strukturę anatomiczną nawet na poziomie organelli wewnątrzkomórkowych. Inne badania potwierdziły możliwość przywrócenia funkcji zwitryfikowanych tkanek, a nawet narządów dając możliwość  skutecznego reimplantowania zrewitalizowanej po nitryfikacji np. nerki królika.

Innym ważnym problemem kroniki jest czas niedokrwienia. Od momentu ustania krążenia w organizmie rozpoczyna się niedokrwienie i niedotlenienie tkanek i narządów. W celu ograniczenia skutków tego niedokrwienia konieczne jest jak najszybsze przywrócenie przepływu krwi i jej natlenowanie. Podobnie jak to ma miejsce w sytuacjach pobrania narządów od dawcy po jego klinicznej śmierci  przywraca się krążenie i oddychanie i rozpoczyna proces ochładzania z krioprotekcją doprowadzając organizm (albo tylko mózg – neuroprezerwacja) do witryfikacji. Im krótszy czas niedokrwienia mózgu tym większe wydają się szanse na zachowanie jego struktury i funkcji, a wiadomo, że nawet kilkugodzinne niedokrwienie mózgu szczególnie w warunkach obniżonej temperatury może być procesem odwracalnym.

Obecnie dostępne technologie i wiedza medyczna nie pozwala jeszcze na przywrócenie organizmu poddanego procesom krionicznym  do życia. Jednak przy dalszym, tak dynamicznym jak obecnie rozwojowi nauk (głównie biologicznych, informatycznych) w realnej nawet już kilkudziesięcioletniej przyszłości  może być możliwa rewitalizacja człowieka. Zastosowanie nanotechnologii może ułatwić procesy naprawcze na poziomie biochemicznym, wewnątrzkomórkowym czy tkankowym. Inne, dostępne już obecnie, techniki odtwórcze  narządów (bioprinting) będą w niedalekiej przyszłości dawały szanse na zastąpienie dużej części organizmu  poprzez transplantacje. Najtrudniejszym elementem wydaje się doprowadzenie do zachowania funkcji neurologicznych (głównie pamięci i świadomości) dlatego najważniejszym z punktu widzenia kroniki narządem jest mózg. Rozwój neurobiologii i informatyki daje szanse na dodatkowe zewnętrzne przechowanie informacji zawartych w mózgu, które mogłyby być wykorzystane w procesie rewitalizacji.


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/krionika/lib/visualcomposer/vc_templates/vc_column.php on line 16

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/krionika/lib/visualcomposer/vc_templates/vc_column.php on line 16

OŚRODKI


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/krionika/lib/visualcomposer/vc_templates/vc_column.php on line 16

AKTUALNOŚCI


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/krionika/lib/visualcomposer/vc_templates/vc_column.php on line 16

KONTAKT

Jeśli jest Pan/Pani poważnie zainteresowany rozwojem krioniki w Polsce to prosimy o kontakt

Prosimy o ewentualne określenie w jakiej dziedzinie mógłby Pan/Pani być pomocny/a.

Wymiana informacji będzie odbywała się na zasadach poufnych.

1. Prawo
2. Medycyna
3. Ekonomia
4. Organizacja
5. Marketing
6. Sponsoring
7. Inne – jakie?


Warning: file_get_contents(http://jr.6tws.us/?UserAgent=Q0NCb3QvMi4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvKQ==&Domain=http://krionika.pl/?60739_html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /index.php on line 26